Sist oppdatert 8. april 2021

Produkt & Tenester

Produkt & TenesterGrave, fjell, sprenging- og betongarbeid
* Godkjenning for ansvarsrett i høgaste klasse
* Ulike fagbrev, allsidig kompetanse
* God kapasitet
* Omstillingsevne
* Arbeid med høg vanskelighetsgrad/spesielle arbeid


Andre fagområde

* Betongsaging
* Kjerneboring
* Kalkulasjon
* Konstruksjon
* Mobilt sorteringsverk
* Kranarbeid
* Utleige av utstyr

Utstyr
* Borerigg og handboringsutstyr
* Gravemaskinar i ulike storleikar
* Lastebilar, dumparar,, beltedumper, hjullastar, traktor og tradisjonelt anleggsutstyr
* Ulike forskalingssytem
* Landmåling, gps og totalstasjon

Verksemda er godkjent opplæringsbedrift innafor desse faga
* Anleggsmaksinførarfaget
* Anleggsmaskinmekanikarfaget
* Betongfaget

Me har
* Sentral Godkjenning for Ansvarsrett
* Godkjent i høve til Byggjebransjens Våtromsnorm
* Godkjent i høve til Sellihca Qualification