Sist oppdatert 8. april 2021

Sentral- godkjenning

BG Suldal AS er i medhold av plan- og bygningsloven godkjent for ansvarsrett.

Godkjenningen er gyldig til 28. januar 2017.

BG Suldal AS har dokumentert at foretaket oppfyller kravene til utdanning og praksis for foretakets faglige ledelse etter GOF kap. III, og erklært at det har system som oppfyller kravene etter GOF kap. II.

Foretak med sentralgodkjenning må i medhold av GOF § 6 beskrive og ha system for de arbeider det utfører med egne ressurser. Med utgangspunkt i tidligere sentral godkjenning har foretaket oppgitt at det utfører arbeider med egne ressurser innenfor følgende arbeidsområder:

Grunn og terreng, mur- og betong, samferdselsanlegg, vannforsyning avløp og renseanlegg, tømrerarbeider, brannsikkerhet, stål og metall, arkitektur, energi-installasjoner. 

Trykk på logoen for å sjå
sentral godkjenninga vår.