Sist oppdatert 8. april 2021

Våre mål

Våre mål

BG Suldal AS har som mål å vera kjent som ein seriøs og leiande entreprenør i Ryfylke regionen. Me legg vekt på HMS, kvalitet, kapasitet, fleksibilitet og lønsam drift.
Me har som mål å skapa tryggleik hjå den einskilde kunde, oppnå avtalt kvalitet til rett tid og pris, samt skapa god trivnad for alle tilsette og bevisstgjera den einskilde på kvalitet i alle ledd.

 BG Suldal AS ynskjer å:

 • yta best mogleg service og kvalitet til konkurransedyktige prisar.
 • tilby kapasitet når kunden treng det.
 • hjelpa til med å gi lokalsamfunnet ei positiv utvikling.
 • tilby opplæring til ungdom innan våre fagområde.
 • vera med å påverka til gode utdanningstilbod i distriktet.

Satsingsområde
Ryfylkeregionen, Nord-Rogaland, Vest Telemark og deler av Vestland fylke.

Sterke sider
Kvalitet, kapasitet, pålitelegheit, forutsigbarheit og leveringsdyktighet

Me er medlem i

 • Maskinentreprenørenes Forening
 • Suldal Handel & Industriforening
 • Opplæringskontoret for Berg- og Anleggsfag
 • Rytopp
 • Støttebedrift i drifta av Anlegg og Bergverkslinja på Sauda Vidaregåande skule
 • Læring i Næring