Sist oppdatert 8. april 2021
	 Veldedige organisasjonar

Veldedige organisasjonar

BG Suldal AS støttar veldedige organisasjonar.

Haldninga vår er at me først og fremst skal prøva å hjelpa frivillig arbeid på lokal planet, men me gir og faste årlege bidrag til eit lite utval landsdekkande organisasjonar.

Desse er:

 All kaffi kjøper BG Suldal AS gjennom Støtteforeningen for Kreftrammede.
 

 I staden for å gi ein dyr julegåve til alle tilsette, så vel BG Suldal AS å støtta Kirkens Bymisjon.
 

BG Suldal AS støttar Norsk Luftambulanse.
 

BG Suldal AS støttar Leger uten grenser.