Sist oppdatert 4. februar 2020

OM BG Suldal

OM BG Suldal

BG Suldal er ein seriøs og leiande entreprenør i Ryfylke regionen. I tillegg ynskjer me i BG Suldal å hjelpa til med å gi lokalsamfunnet ei positiv utvikling.

Det gjer me mellom anna ved å tilby opplæring til ungdom innan våre fagområde - og gjennom det hjelpa til med at ungdom vel å busetja seg i Suldal.

Gjennom viktige byggjeprosjekt i regionen er me med på å gjera regionen vår til ein spanande stad å bu og driva verksemd.

Det er difor me seier me byggjer framtid!

BG Suldal dekkjer dine behov innan:
Grunnarbeid
Fjellarbeid
Sprenging
Forskaling
Betongarbeid

Betongsaging
Kjerneboring

Tilsette – kvalifikasjonar
Pr. august 2017 har verksemda 22 tilsette. Omlag 50 % av våre tilsette har eit eller fleire fagbrev.

BG Suldal AS sitt kontor, verkstad og lager finn ein i Gullingven 85, 4230 Sand i Suldal kommune.