Sist oppdatert 8. april 2021

BG Suldal

BG Suldal

BG Suldal har overordna målsetting om å vera ein seriøs og leiande entreprenør i Ryfylke regionen.
BG Suldal ynskjer å bidra til ei positiv utvikling i lokalsamfunnet gjennom å sikre arbeidsplasser, arbeidsmiljø og lokal forankring.

Me har mellom anna læreplasser innan våre fagområde for å bidra til lokal tverrfagleg kompetanse og skape lokale arbeidsplassar innen bygg- og anleggsfaga.

Gjennom byggjeprosjekt i regionen er me med på å gjera regionen vår til ein god stad å bu og driva verksemd.

Me byggjer framtid!

BG Suldal dekkjer dine behov innan:
Grunnarbeid
Fjellarbeid
Sprenging
Forskaling
Betongarbeid
Landmåling
Betongsaging
Kjerneboring
Prosjektleiing

Tilsette – kvalifikasjonar
Pr. august 2021 har verksemda 20 tilsette.

BG Suldal AS sitt kontor, verkstad og lager på industriområdet i Mosrøysane, Gullingven 85, 4230 Sand i Suldal kommune.