Sist oppdatert 8. april 2021
Bogsund VA

Bogsund VA

BG Suldal AS har inngått kontrakt med Suldal Kommune gjeldande nytt VA-anlegg i Bogsund i Erfjord.

Dette er ein betydeleg entreprise som sikrar oss godt vinterarbeid.

Oppstarten ser ut til å verta i månadskiftet september/oktober 2014 og tyngden av arbeida skal utførast gjennom vinteren og utover våren 2015.