Sist oppdatert 8. april 2021
Brannvannsanlegg i Saurdal

Brannvannsanlegg i Saurdal

Brannvannsanlegg i tilknytting til Saurdal transformatorstasjon

BG Suldal AS starta i november 2018 arbeidet med brannvannsanlegg i tilknytting til Saurdal transformatorstasjon. Arbeida blei for det meste ferdige i løpet av vinteren, men vert endeleg avslutta når våren kjem.

Saurdal ligg 600 m.o.h. I samband med desse arbeida har ein og utført ein del andre arbeid i området. Mellom anna plasring av eit bekkeløp.

Statnett er byggherre.