Sist oppdatert 4. april 2019
Bustadfelt Vanvik

Bustadfelt Vanvik

BG Suldal AS er tildelt arbeida med utviding av eksisterande bustadfelt i Vanvik.

Oppdragsgjevar er Suldal Kommune, og oppdraget består av vegbygging og VA-anlegg.

Arbeida starta opp midt i juni og vart stort sett ferdige i august 2016.