Sist oppdatert 8. april 2021
Bustadfelt Vanvik

Bustadfelt Vanvik

BG Suldal AS er tildelt arbeida med utviding av eksisterande bustadfelt i Vanvik.

Oppdragsgjevar er Suldal Kommune, og oppdraget består av vegbygging og VA-anlegg.

Arbeida starta opp midt i juni og vart stort sett ferdige i august 2016.