Sist oppdatert 8. april 2021
Dam Mosvatn

Dam Mosvatn

BG Suldal AS har inngått kontrakt med Statkraft på rehabiliteringen av den kombinerte fyllings- og betongdammen i utløpet av Mosvatnet.

Arbeida starta i august 2014 og vert ferdigstilt i løpet av september same år.