Sist oppdatert 8. april 2021
Førrepakken

Førrepakken

BG Suldal AS har sidan september 2017 arbeidd med tilrettelegging av trommel- og vinsjeplassar, samt oppgradering av tilkomstvegar i Førrebotn.

Likeså grunn- og betongarbeid for eit større garasjeanlegg og brakkerigg

Førrebotn er veglaust og alt må fraktast inn med båt. Grundig planlegging er ein vesentleg del av oppdraget.

Arbeida er knytta til Statnett si linjebygging i området.

Arbeida vert avslutta før jul.