Sist oppdatert 8. april 2021
Holmavatn

Holmavatn

Rehabilitering  av betongdammar og fyllingsdam.

BG Suldal AS hadde gjennom sommaren og hausten 2018 arbeid med rehabilitering av fleire større og mindre betongdammar i Holmevatnområdet. Området ligg på ca. 1000 m.o.h. og arbeidet vårt var innanfor tre fylker på ein gong: Rogaland, Telemark og Aust-Agder. I tillegg replastra me òg ein fyllingsdam i Holmevasskilen. Oppdragsgivar var Hydro.