Sist oppdatert 12. desember 2017
Kabelgrøfter Løland - Molla

Kabelgrøfter Løland - Molla

BG Suldal AS er tildelt arbeida med grøftegraving og legging av høgspent / fiber på strekninga Løland - Molla.

Oppdragsgjevar er Haugaland Kraft.

Arbeida starta opp midt i juni og skal ferdigstillast innan 1. desember 2016.