Sist oppdatert 8. april 2021
Mork Bru

Mork Bru

BG Suldal AS er tildelt arbeida med ny bru over Rødsåna ved Mork i Suldal.

Oppdragsgjevar er Suldal Kommune, og oppdraget består av vegomlegging, riving av eksisterande bru og ny brukonstruksjon.

Arbeida startar opp i august og skal vera ferdige i oktober 2016.