Sist oppdatert 8. april 2021
Mosvatn renseanlegg

Mosvatn renseanlegg

BG Suldal AS er tildelt arbeida med å byggja nytt renseanlegg ved Mosvatnet.

Oppdragsgjevar er Suldal Kommune, og består i grunn-og betongarbeid, VA nett og utsleppsleidning.

Arbeida starta opp midt i oktober 2015 og skal fullførast i løpet av 2016.


Senking av avløpsleidningen:

 

Senking av betongloddet (750 kg) i enden av utslippsleidningen frå vannbehandlingsrommet: