Sist oppdatert 8. april 2021
Nytt hovudrenseanlegg Sand

Nytt hovudrenseanlegg Sand

BG Suldal starta i januar 2019 arbeidet med nytt hovudrenseanlegg på Sand. Oppdragsgivar er Suldal kommune. Arbeida består av to bygg. Ein pumpestasjon på Einersneset (Hydrokaien) og eit reinseanlegg i Kjellevika (Eide).

I tillegg til bygga er det mindre utomhusanlegg med gamle og nye leidningsanlegg.

Anlegget skal takast i bruk på hausten 2019.