Sist oppdatert 8. april 2021
Oddatjønn kanal II

Oddatjønn kanal II

Plastring av overløpskanal nedstrøms Oddatjønndammen.

BG Suldal AS fekk oppdraget med å plastra ein overløpskanal nedstrøms Oddatjønndammen, med Statkraft som byggherre i oktober 2018.

Dette var ein forlenging av den plastringsjobben ein utførte året før.