Sist oppdatert 4. april 2019
Oddatjønn kanal

Oddatjønn kanal

BG Suldal AS fekk oppdraget med å plastra ein overløpskanal nedstrøms Oddatjønndammen, med Statkraft som byggherre i september 2017.

Etter ein kjapp oppstart rakk ein å ferdigstilla prosjektet før vinteren sette inn for fullt i høgfjellet.