Sist oppdatert 8. april 2021
Sand torg

Sand torg

BG Suldal AS er tildelt arbeida med  grunn- og betongarbeida på Sand Torg.

Oppdragsgjevar er Aakerholt, Steen & Lund AS.

Arbeida starta opp i slutten av februar 2017 og skal ferdigstillast innan 1.november.