Sist oppdatert 8. april 2021
Sandvatn dam III og IV

Sandvatn dam III og IV

BG Suldal AS er tildelt arbeida med å rehabilitera dam III og IV ved Sandvatn i Øvre Suldal.

Oppdragsgjevar er Hydro, og oppdraget består hovudsakleg av betongarbeid.

Arbeida starta opp i juni og skal fullførast i løpet av august/september 2016.