Sist oppdatert 8. april 2021
Slipp Strandanes

Slipp Strandanes

BG Suldal AS er tildelt arbeida med bygging av ny slipp for Suldalsdampen.

Slippen ligg på Strandanes (gamle ferjeleiet på Solheimsvik) og arbeida starta midt i oktober 2014.

Litt avhengig av værforhold og vannstand i Suldalsvatnet, skal arbeida fullførast i måndadsskiftet januar/februar 2015.
Oppdragsgiver er Statnett/Ryfylkemuseet.

Støyping under vatn med hjelp frå dykkarar: