Sist oppdatert 8. april 2021
Suldalspakken II

Suldalspakken II

Tilkomstvegar og oppstillingsplassar

BG Suldal AS fekk oppdraget med å byggja tilkomstvegar og oppstillingsplassar i Ulladalen,  på Sandsa og i Gåsevika.

Dette var same type arbeid som ein hadde gjort i samband med Suldalspakken og Førrepakken.

Oppdragsgivar var Statnett. Arbeidet starta opp i byrjinga av 2018 og heldt på periodevis til hausten 2018.