Sist oppdatert 8. april 2021
Suldalspakken

Suldalspakken

BG Suldal AS har sidan august 2017 arbeidd med tilrettelegging av trommel og vinsjeplassar, samt oppgradering av tilkomstvegar fleire plassar i kommunen.

Arbeida er knytta til Statnett si linjebygging i området.

Tyngda av arbeida vil verta avslutta i inneverande år.