Sist oppdatert 8. april 2021
VA Mosvatnet etappe II

VA Mosvatnet etappe II

BG Suldal AS er tildelt kontrakten på bygging av 2. etappe på VA-anlegget i Mosvatnområdet.

Arbeida som går ut på å leggja ca 3000 m grøfter med tilhøyrande installasjonar, er starta opp i desember 2012 og skal ferdigstillast 1. november 2014.

Kontrakten har ein verdi på ca 18,5 mill kroner.

September 2013
August 2013


Juni 2013


Mai 2013


April 2013


Mars 2013


Februar 2013
Januar 2013
Desember 2012