Sist oppdatert 8. april 2021
Vinjar skule - rivingsarbeida

Vinjar skule - rivingsarbeida

BG Suldal AS er tildelt både fase I og II av rivingsarbeida knytta til ombygginga av Vinjar skule.

Oppdragsgivar er Suldal Kommune og arbeida tok til i starten av juli 2013 og vil pågå kontinuerleg utover hausten.