Sist oppdatert 4. februar 2020

Jobb hjå oss

Jobb Hjå Oss
Med jobb i BG Suldal er du ein del av eit sterkt faglig felleskap. Me er stolte av det me gjer. Sikkerheit og eit trygt og godt arbeidsmiljø er det viktigaste.

Me legg vekt på ordna arbeidstider og vilkåra i gjeldande tariffavtaler.

Det sosiale arbeidsmiljøet er også viktig. Me legg ned mykje i det sosiale i bedrifta gjennom sosiale samkome og faglege turar.

I BG Suldal er me opptekne av å rekruttera unge til bransjen vår. Utan unge krefter kjem me ikkje vidare. Er du interessert i å bli lærling, er det berre å ta kontakt med dagleg leiar Jan Moen på telefon 98 25 98 00.

Me treng også alltid gode fagfolk innan anleggsmaskin- og betongfag.