Sist oppdatert 4. februar 2020

Produkt & Tenester

Produkt & TenesterGrave, fjell, sprenging- og betongarbeid
* Godkjenning for ansvarsrett i høgaste klasse
* Fleire fagbrev, allsidig kompetanse
* God kapasitet
* Omstillingsevne
* Arbeid med høg vanskelighetsgrad/spesielle arbeid
Andre fagområde

* Betongsaging
* Kjerneboring
* Kalkulasjon
* Konstruksjon
* Mobilt sorteringsverk
* Kranarbeid
* Utleige av utstyr

Utstyr
* Borerigg og handboringsutstyr
* 8 gravemaskinar, 1,5 - 30 tonn.
* Lastebilar, 4 dumparar, hjullastar, 2 traktorar og tradisjonelt anleggsutstyr
* Peri systemforskaling
* Digitalt oppmålingsutstyr
* Helikopter som arbeidsverktøy

Verksemda er godkjent opplæringsbedrift innafor desse faga
* Anleggsmaksinførarfaget
* Anleggsmaskinmekanikarfaget
* Betongfaget

Me har
* Sentral Godkjenning for Ansvarsrett
* Godkjent i høve til Byggjebransjens Våtromsnorm
* Godkjent i høve til Sellihca Qualification