HVDC-tunnelen i Djupevik har fått ny portal

I Djupevik har me i vinter bygd ny portal til HVDC-tunnelen. Den skal beskytte personell som ferdast her mot vatn, is og steinsprang.

Nøyaktig utført arbeid med syn på detaljane og presis bordforskaling.