Me byggjer framtid!

Finn ut meir

Tenester

Tilsett i BG-Suldal i arbeidsklede
Lokalverdiskaping - kortreist arbeidskraft og kompetanse.

Tverrfagleg kompetanse i bedrifta skapar samhald og god utvikling.
Men det er først når me byggjer i fjell og betong og det gir fast arbeid gjennom heile året til alle våre tilsette, at lokalsamfunnet fullt ut får dra nytte av vårt bidrag med god livskvalitet i bygda og optimisme for framtida.

Me byggjer framtid!
Finn ut meir