Verkstad

Me er sjølvhjulpne med god verkstad med takhøgde og traverskran for reparasjon og vedlikehald av stort utstyr.

  • mekaniske tenester i felt - me kjem der maskiner og utstyr er
  • anleggsmekanisk - service, reparasjonar og vedlikehald
  • verkstad
  • traverskran
  • løftebukk
  • lager og mellomlagring
  • sveis
  • skjærebrenning
  • formidling av gass - Nippon gases
  • dieseltankar, ibc-tankar, aggregat, kompressor o.l.