Maskinarbeid

I all byggjing er det kvaliteten på fundamentet som er det mest skjulte, men likevel det viktigaste.

Me utfører blant anna: 

 • vegbyggjing
 • masseforflytting
 • masseutskifting
 • drenering
 • fundamentering
 • terrengarrondering
 • tørrmuring av trapper og støttemurar
 • fjellrensk
 • planering og avretting
 • tipparbeid - handtering av massar
 • pigging
 • riving (klype)

Bulldoser med sandlass i skuff
Tunnelrensk
Terrengarrondering og massesortering
Kabelgrøfter
Valsetog