Fjellsikring

Minst like viktig som å byggje nytt, er vedlikehald av det ein allereie har.

Me spettrenskar og sikrar fjell både i dagen, tunnel og fjellrom.

Utstyrspark

  • kompressorar i ulike storleikar; derav ein med steg 5 med aggregat - minimale utslepp av eksos som er godt eigna for arbeid i lukka rom
  • knematar
  • borehammar
  • luftputer
Forskaling ved fjellsikring.
Bruk av kran ved fjellsikring.