Jobb & lærling

Me vil ha fagfolk innan anlegg- og betongfag med interesse for faget!

I BG Suldal er du ein del av eit tverrfaglig miljø på bygg-, betong-, anlegg- og bergverksfag. Me er stolte av det arbeidet me utfører og den kvaliteten me leverer.

Alle like heile heim att kvar dag - eit trygt og godt arbeidsmiljø er det viktigaste.

Me legg vekt på ordna arbeidstider og vilkår i gjeldande tariffavtalar.

Er du ung med interesse for anlegg? Då ser me etter nettopp slike som deg! Nøl ikkje, ring oss og finn ut meir!

Me kan tilby variert arbeid som gir fagleg og personleg utvikling.

Prosjekta våre er ofte på lokasjonar høgt til fjells i frisk Ryfylke-luft.

Hjå oss får du utvikla mange fleire personlege eigenskapar enn kun fag.

  • kvalitet
  • logistikk
  • framdrift
  • kreativitet
  • detaljering
  • påliteleg
  • sjølvstende

er viktige sikkord i våre prosjekt.

Ikkje sjeldan arbeidar me veglaust eller utan mobildekning.

BG Suldal har meir enn 35 års erfaring og gode kollegaer som har mykje trening i utfordrande prosjekt som krev tverrfagleg kunnskap på krevande lokasjonar.

Er du interessert i å bli lærling eller søkje arbeid hjå oss; ta direktekontakt med dagleg leiar Jan Moen på telefon 98 25 98 00