Vår nye Stonepower Scorpion AMV rigg er nå kommen og sett i drift

AMV Stonepower Scorpion

Rigg er klargjort for både 12ft og 9ft matar med hurtigfeste og multifaster for hydraulikkslangar.

Rotasjon på bom gjer den godt eigna også for boring for bolt i tunnel.