Gjåskard vegutvidelse - Fv. 4718 Kvilldal - Saurdal

Kunde:
Statnett
Utført:
Haust og vinter 2023/2024

Hausten 2023 skal me starte med utvidelse av vegen og svingane på fylkesvegen opp Gjåskard.

Prosjektet blir utført for Statnett SF for å utbetre vegen med breiddeutviding av vegen og svingane opp skardet, fjellarbeid, rassikring og fjellsikring. Utsprengte massar skal nyttast til utfylling i vegbygginga, slik at naturressursane blir nytta på ein optimal måte.

Prosjektet blir utført for å betre adkomstvegen til Saurdal kraftverk.

Vårt bidrag

Boring og bergsprenging

Fjellsikring

Grunnarbeid

Kranbil

Landmåling

Maskinarbeid

Massar

Prosjektleiing og planlegging

Transport

Fagområder

Boring og bergsprenging

Fjellsikring

Grunnarbeid

Kranbil

Landmåling

Maskinarbeid

Massar

Prosjektleiing og planlegging

Transport