Rehabilitering og fjellsikring Lauvastøl dam

Kunde:
Statkraft
Utført:
  • Betongrehabilitering - reparasjon av betongskader
  • Arbeid i høgda
  • Påstøyp og sikring av pilastre nedstrøms dam
  • Kjerneboring i fjell og betong for montering av poretrykksmålerar
  • Monteringsarbeid av kabelvern og stålplate ved lukeopptrekk innvendig dam
  • Fjellsikring med røyrbolt og kombinasjonsbolt
  • Gysing av bolt
  • Spettrensk
  • Innvendig vannsikringsmur i dam
  • Injeksjonsabeid

Vårt bidrag

No items found.
Bilde av Lauvastøl dam tatt fra nedstrøms side. Støp med pumpebil pågår for sikring av pilastrene på dammen.
Smal tilkomst og høy dam. Betongbilane må rygge over dammen til pumpa.

Fagområder

No items found.