Grunnavatnet - betongmurar og sikring rundt inntak

For kunden, Statkraft, har me i haust bygd betongmurar og sikra rundt inntaket frå Grunnavatnet med flettverksgjerde og rekkverk.

Rekkverk er montert på eksisterande og nye betongmurar
Rekkverk er montert på eksisterande og nye betongmurar