Sikring av pumpeinntak Ulla Førre

Kunde:
Statkraft SF
Utført:
2022

Vårt bidrag

Betongarbeid

Prosjektleiing og planlegging

Pumpeinntak i vannkant

Fagområder

Betongarbeid

Prosjektleiing og planlegging